Sångspecialisten

Boka Ring 070 - 246 50 75

Sångyoga

Välkommen att utforska dina möjligheter!

Vi utforskar rösten och kroppen med hjälp av andning, ljud & tonbildning som blir till melodier. Du får möjlighet att prova olika röstövningar, yogapositioner var för sig och i kombination med varandra för att nå en ökad röst & kroppsmedvetenhet. Vi utgår ifrån där du befinner dig och huvudsyftet är att hitta rösten, få kroppen engagerad men också att få en möjlighet att känna in olika sinnesstämningar från energisk och engagerad till lugn och harmonisk.

Du behöver inte KUNNA vare sig sjunga eller yoga! Syftet är inte att det ska låta ”vackert”, det viktiga är ATT det låter och att det känns lustfyllt! Vi kommer känna på hur du med hjälp av yogans andning, röst, ljud och yogapositioner kan påverka sinne, kropp och röst.

Ger dig möjlighet till att:

  • Våga sjunga
  • Prova på yoga
  • Bli mer medveten om din andning
  • Ha roligt tillsammans med andra
  • Lära känna dig själv på ett nytt sätt
  • Nå en ökad röst & kroppsmedvetenhet
  • Bli hög, på frigörande ”endorfinkickar”
  • Släppa på stress och minska spänningar i kroppen

Pris: 1495:-

Följ mig på Instagram

@sangspecialisten.nu

dont hide